Kemikaliers påverkan på miljön

I Sverige säljs årligen cirka 40 000–50 000 ton städ- och rengöringsmedel för hemmabruk. Tyvärr leder överanvändningen av dessa produkter till att miljö- och hälsoskadliga kemikalier frisläpps i naturen, vilket är en stor påfrestning för vårt ekosystem. Det blir särskilt problematiskt i områden med enskilda avloppssystem, där risken för att kemikalierna läcker ut i våra vattendrag och stör ekosystemet ökar.
För oss på Dunsta är detta inte bara en oroande statistik utan en stark drivkraft för förändring. Vi har bestämt oss för att agera och göra vårt för att minska denna negativa påverkan. Genom att helt utesluta användningen av rengöringsmedel i vår verksamhet och istället satsa på ångstädning, tar vi ett steg mot att bevara vår miljö och bidra till en hållbar framtid.
Det här beslutet är inte bara affärsmässigt för oss, det är personligt. Vi är passionerat engagerade i att göra vad vi kan för att skydda vår planet och skapa en renare miljö för kommande generationer. Varje gång vi använder ångstädning istället för kemikalier känns det som ett steg i rätt riktning för oss och vår vision om att vara en del av lösningen, inte problemet.

Miljöfördelarna med ångstädning

Genom att välja städning med enbart vattenånga väljer man också en miljövänligare väg till renare hem och arbetsplatser. Denna metod eliminerar behovet av att använda kemikalier och rengöringsmedel som är skadliga för både miljön och människors hälsa. Med ångstädning minskas inte bara den direkta påverkan på naturen genom att undvika att släppa ut skadliga kemikalier i avloppet, utan den minskar också behovet av förpackningar och transporter av rengöringsprodukter, vilket minskar koldioxidutsläppen.
Vidare är ångstädning ett effektivt sätt att bekämpa bakterier och mögel utan att behöva använda aggressiva kemikalier. Den höga temperaturen hos ångan är tillräcklig för att döda de flesta bakterier och allergener, vilket skapar en hälsosammare miljö för både människor och husdjur. Dessutom minskar ångstädning behovet av engångsartiklar och rengöringsredskap, vilket i sin tur minskar mängden avfall och bidrar till en mer hållbar livsstil.