Vår historia

År 2021 grundades Olivers EkoStäd av två unga entreprenörer med en vision att revolutionera städbranschen. Drivna av en stark önskan att minska negativa effekter på både hälsa och miljö, beslutade de sig för att göra en förändring. Genom att helt och hållet utesluta skadliga kemikalier och rengöringsmedel från sin verksamhet, satsade de istället på en beprövad men innovativ städmetod: ångstädning.
Deras beslut var inte bara en affärsstrategi utan också ett uttryck för deras personliga värderingar. Med en stark tro på hållbarhet och miljömedvetenhet stod de fast vid sitt beslut att endast använda ångmaskiner för att rengöra. Denna metod, som inte bara var effektiv utan också skonsam mot både människor och miljö, blev kärnan i Olivers EkoStäds verksamhet.
Genom att välja denna väg banade de vägen för en ny era inom städbranschen. Med varje städning, varje kund och varje dag fortsatte de att driva sin vision framåt. Deras hängivenhet och engagemang ledde till att Olivers EkoStäd inte bara blev ett namn, utan också en symbol för förändring och innovation inom städbranschen.
Några år senare står vi här med ett nytt namn, Dunsta AB, men visionen är densamma. Varje dag arbetar vi oavbrutet för att omforma städbranschen till en mer hållbar och sund bransch. Vår resa har bara börjat, och varje framsteg vi gör är en påminnelse om vårt engagemang och vår strävan efter att göra en verklig skillnad. Vi ser fram emot framtiden med optimism och beslutsamhet, redo att fortsätta vår resa mot en grönare och renare värld.