Våra studier tillsammans med LiU

Vi på Dunsta bar länge på en brinnande nyfikenhet för att verkligen förstå skillnaderna mellan ångstädning och traditionell städning med rengöringsmedel. Vi ville inte bara övertyga våra kunder om att välja oss utan också ge dem en djupare inblick i varför vår ångstädning var överlägsen. Även om ämnet redan hade utforskats i omfattande studier, strävade vi efter att gå ett steg längre.
Det var därför vi beslutade oss för att samarbeta med Linköpings Universitet för att bedriva ett studieprojekt. Efter en del sökande och samråd med professorer hittade vi det perfekta programmet för oss. Sex civilingenjörsstudenter inom management och miljö skulle ägna sex månader åt att jämföra ångstädning med traditionell rengöring. Deras arbete blev en omfattande ansträngning som krävde 1356 timmars engagemang.
Det var en spännande och personlig resa för oss på Dunsta att se hur detta projekt utvecklades och att ta del av deras slutsatser. Nedan sammanfattar vi resultatet.

Studierna från LiU visade att konventionell städnings påverkan på människors hälsa var sex gånger större än städning med ångstädning.

Skadorna på ekosystemet är enligt LiU fyra gånger större med konventionell städning än med ångstädning.

Minskad resurstillgång värderade sig också enligt LiU vara fyra gånger högre med konventionell städning än med ångstädning.

Vattenanvändning

LiU genomförde även en analys för att jämföra vattenförbrukningen mellan konventionell städning och ångstädning under en flyttstädning. Resultaten avslöjade att konventionell städning krävde 400 liter vatten för att genomföra städningen, medan ångstädning endast använde 4 liter vatten för samma ändamål.